thuê mặt bằng Xã Tầm Xá Huyện Đông Anh

Cần nắm những nguyên tắc này khi Thuê mặt bằng Xã Tầm Xá Huyện Đông Anh

Miniature House and Money.
Buying house concept Cần thỏa thuận trước mức tăng giá theo năm vì chủ nhà thường có xu hướng tăng giá thuê khi mức giá cả thị trường đi lên hay mức tăng trưởng vượt xa cả mức tăng giá cả. Do vậy trong bản hợp đồng cần quy định rõ không tăng giá đột xuất hoặc không